Menu

Værdigrundlag samt mission/vision i B&U afdelingen, Boldklubben FIX

Formål med mikro- og ungdomsfodbold Boldklubben Fix:

At fremme og udvikle de fodboldmæssige samt sociale kompetencer blandt børn og unge i Brønshøj og omegn.

 

Mission:

Boldklubben Fix er rammen om individet der ønsker at udvikle sig indenfor fodbolden men i særdeleshed socialt. Herudover tilbyder Boldklubben Fix at børn og unges færdigheder med spil og leg bliver udviklet. Missionen er ydermere at skabe hele mennesker gennem personlig udvikling, glæde og fornøjelse samt tolerance i et bæredygtigt konkurrencemiljø.

 

Vision:

Boldklubben FIX ønsker at være den foretrukne klub for individet, der ønsker fodboldmæssig og social udvikling i Brønshøj og omegn. Ydermere ønsker Boldklubben Fix at tilbyde trygge rammer med mulighed for at udvikle sociale relationer og forhåbentlig en livslang glæde ved fodbolden samt i livet i klubben.

 

Værdigrundlag:

 1. Alle skal gives mulighed for at udvikle sig som hele mennesker:
  1. I Boldklubben Fix vægtes børnenes sociale, sportslige og alment dannende udvikling højt. I den forbindelse er det vigtigt, at den pågældende spiller også får spilletid. I Fix tages der derfor udgangspunkt i DBU’s tommelfingerregel om, at hver spiller mindst skal spille halvdelen af tiden.
 2. Kammeratskab og træning:
  1. For Boldklubben Fix er kammeratskab et nøgleord. Boldklubben Fix har som mål at alle skal føle sig som en del af fællesskabet. Alle i og omkring klubben skaber rammerne og ved lydhørhed overfor hinanden skabes et godt klubliv. Kammeratskabet sættes i højsædet, da det skaber grundlag for det enkelte medlems glæde ved fodbolden. For at opnå optimal spillelyst og spilleglæde kan træningen fra omkring U8 eller U9 med fordel niveauinddeles i den daglige stationstræning uden at de skal inddeles i faste/lukkedes grupper i halve og hele sæsoner. Spillerne oplever selvfølgelig, at holdinddelingen er fleksibel fra gang til gang for at sikre den optimale udvikling for alle spillere i truppen. For eksempel kan det ofte være en fordel at inddele spillerne efter deres aktuelle niveau, når der skal spille 2v2 eller 1v1, men i tekniske øvelser er dette ikke altid påkrævet.
  2. Træningen er grundstenen i Boldklubben FIX. At træne går før det at deltage i kamp. Udvælgelse af hvem der skal spille kamp, foregår ofte ved primært at vælge dem der i høj grad deltager i den ugentlige træning.
 3. Spilleglæde:
  1. I Boldklubben Fix er spilleglæde sat i højsædet. Vi skal have det sjovt samtidig med vi udvikler os. Herudover bliver der i Fix skabt fællesoplevelser med tiltag for alle uanset sportsligt niveau.
 4. Tryghed:
  1. For alle i klubben er tryghed en vigtig ramme for at kunne opleve glæden ved fodbolden, træningen og fællesskabet.
 1. Udvikling:
  1. I Boldklubben Fix er der mulighed for personlig såvel som sportslig udvikling. For at klubben og dens medlemmer kan udvikle sig og følge med tiden, er det vigtigt, at der samarbejdes om hele tiden at justere de opstillede mål mod nye udfordringer. Dette kan opnås gennem kurser, erfaringsudveksling og nogle gode rammer at fungere i. Boldklubben FIX ønsker i den forbindelse at fremme brugen af ungdomstrænere til de yngre årgange, for at både involvere, skabe rollemodeller og ikke mindst en rød tråd i klubbens virke.
Luk