Menu

Referat fra generalforsamling

image
12. april 2023 kl. 12:37
Læs referatet fra generalforsamlingen d.20/3. 2023

Generalforsamling
D.20 marts 2023
Boldklubben FIX

 

1. Valg af dirigent og referent

- Dirigent: Cannie Brolev

- Referent: Emil Bindslev 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
- Sikker drift og styring har været bestyrelsens primære fokus i 2022. Der er mange opgaver og få frivillige ressourcer. Derfor har bestyrelsen haft fokus på kerneopgaverne omkring foreningens aktiviteter.
- Stabilt medlemstal, aktuelt 796 medlemmer, fordelt på drenge/piger-mænd/kvinder i alle aldre. Der bliver holdt øje med medlemstallet . Kapaciteten kan blive en udfordring på sigt, både på baner og klubhus/omklædning.
- Samarbejde med Brønshøj Boldklub - årgang 2009, har været en stor succes. Både på drenge og pigesiden er der stor tilgang af nye medlemmer på de fælles årgange.
- Dameafdelingen
- Er i en god udvikling og har bidraget til sommerfest, forskellige arrangementer med blandt andet "Lyserød Lørdag", hvor der blev samlet 25.000kr. ind til Kræftens Bekæmpelse. Der er aktuelt en positiv udvikling på nye indmeldelser.
- Ungdom
- Arbejder mod at blive DBU børneklub
- Kører PRO Fodboldskole og har forlænget kontrakten med dem i tre år.
- Fortsætter med at afholde trænerkurser
- Stadig samarbejde med FCK - buuuh
- Et kig ind i 2023- Arbejder mod at blive autoriseret DBU børneklub
- Samarbejdsaftale med BB
- Arbejder på et officielt klubsamarbejde fra sommer 2023
. Et udvalg er i gang med arbejdet.
- Flere årgange indtænkes i samarbejdet.
- Forberedelse af 100 års jubilæum i 2024
- Punktet står højt på dagsordenen for den nye bestyrelse, som vil nedsætte udvalg.
- Udvikling af klubbens fysiske rammer
- Man arbejder på den logistiske del. Der arbejdes mod at finde løsninger.

Beretningen er godkendt.

3. Årsrapport, budget og kontingent

- Nedgang i kontingent for begge seniorafdelinger
- Lidt fremgang hos ungdommen og de gamle
- Træneromkostninger er steget - primært hos herre- og damesenior samt flere ungdomstrænere
- Flere udgifter til DBU via kampe og stævner
- Øget omkostninger til materialer
- Samlet overskud på ca. 156.000kr. for 2022 og forsat en særdeles sund egenkapital
- Bestyrelsen foreslår ikke ændringer i prisen, men foreslår, at det ændres til halvårligt kontingent i stedet for kvartal, med effekt fra sommer 2023.
- Der er tanker omkring kontingentændringer ifbm. BB-samarbjede
- Det foreslås, at der bliver lavet budget fremadrettet - både på klub- og afdelingsplan.

Regnskabet er godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget)

-

5. Valg af bestyrelse, jf. § 13 afsnit. 4.
- Sune Blom er valgt som formand
- Mikkel Øhrgaard og Henrik Rind er valgt for ungdommen
- Camilla Kaimer er valgt for dameafdelingen

- Rasmus Kronbøl er valgt for herreafdelingen
- Karoline Stenteberg-Olsen er valgt for gamle

6. Valg af 2 revisorer.
- Torben Kruse og Allan Christiansen er valgt.


7. Eventuelt.
- Jubilæum
- Der skal nedsættes et udvalg jf. beretning.

 

Godkendt og underskrevet
Referent, Emil Bindslev

Luk