Menu

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d.29/12.

image
29. december 2023 kl. 16:30
Læs referatet her...

Referat ekstraordinær generalforsamling, Boldklubben FIX, fredag d.29. December kl.16.00

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Tilføjelse til vedtægter §16 (se forslag herunder)

§16 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.
Bestyrelsen kan meddele prokura til udstedelse af betalingskort. (forslået tilføjelse).

Referat:
1) Dirigent og referent valgt. Fastslået at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

2) Klubbens formand forklarede kort om årsag til vedtægtsændring. Tilføjelse til vedtægter vedtaget som forslået i dagsorden.

Underskrevet:
Anders Kristensen d.29/12.

Luk