Menu

Generalforsamling i Boldklubben FIX

image
28. februar 2024 kl. 10:29
Kom til generalforsamling i FIX, torsdag d.21. marts kl.17.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Boldklubben FIX, torsdag d.21. Marts kl.17.30 i klubhuset.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsrapport

4. Forelæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse, jfr. § 13 afsnit. 4.

7. Valg af 2 revisorer.

8. Eventuelt.

Luk