Menu

Generalforsamling i Boldklubben FIX

image
15. februar 2023 kl. 10:02
Kom til generalforsamling i FIX, mandag d.20. marts kl.18.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Boldklubben FIX, Mandag d.20. Marts Kl.18.30 i klubhuset.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsrapport

4. Forelæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse, jfr. § 13 afsnit. 4.

7. Valg af 2 revisorer.

8. Eventuelt.

Luk