Menu

Ungdom Info

Her er oplysninger om Fix store ungdomsafdeling

Børne- og ungdomsafdelingen har over 400 spillere, drenge og piger, fordelt på de forskellige årgange. Der er stor forskel på antallet af spillere på de enkelte årgange, nogle årgange har kun tilmeldt et enkelt hold, mens andre årgange har mange hold tilmeldt og må i perioder stoppe for tilmelding af nye spillere. Ved henvendelse til en træner for den enkelte årgang vil det være muligt at få oplyst om der er åbent for tilmelding på årgangen. Børne- og ungdomsafdelingen er i stor udstrækning baseret på frivillige forældretrænere og der vil derfor være forskel på træningsfacon og frekvens fra årgang til årgang. Ønsker du at melde dit barn ind eller prøvetræne, så kontakt en træner for årgangen.